Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

 


FLASH BANNER - Příklad kolekce 15 Ks
Automat Ceník (zadejte počet kusů dle vlastního rozpočtu)


    Počet kusů     Název služby     Popis služby Cena za kus     Cena celkem    
         
Reklamní návrh (RN)
Náhled >
Vepište do pole Počet kusů koeficient 1 až 3. Reklamní návrh se hradí jednou za celou kolekci. Koeficient 1: Základní RN s návrhem grafiky a sloganů. Koeficient 2: RN s nastavením reklamního plánu pro danou akci. Koeficient 3: RN s nastavením plošného reklamního plánu pro web. Jetliže si RN sepíšete sami, nebo zapomoci Operátora (jednoduché animace), zadejte koeficient 0.

250.00 Kč 250.00 Kč
Základní text animace
Náhled >
Max 3x Slide (3 nájezdy textu se základní systémovou animací pro celý objekt slov). Jestliže Vaše navržená animace má více než 3 Slidy textu, v takovém případě za každý napočatý balík 3 Slidy při-dejte Kus. (to znamená pro 4 Slidy zadejte do pole Počet kusů 2) a to vždy násobkem všech obje-dnaných kusů Flash Bannerů (FB).

80.00 Kč 80.00 Kč
Manual text animace
Náhled >
Jde o manuálně vytvořený efekt na daný objekt textu. Lze přiobjednat, na místo systémových efektů. Nutné vždy počtem efektů na jeden kus, násobit objednaný počet FB (např.: na jeden FB se použijí 4 manual efekty, to znamená, že na 10 FB jich bude 40. (pokud jde o oxterní 2D animace textu nebo grafiky, platí se jeden Kus + v tomto případě 9x nastavení pozic - u text 2D animace nelze do textu zasahovat a jinak jej nastavovat, v případě úprav platí model první a to platba za každý efekt).

15.00 Kč 15.00 Kč
Nastavení rozlišení obrázků
Náhled >
Za každé nastavení (ladění) rozlišení objektů (obrázků) pro objednané typy FB. V plném zobrazení z dodaného grafického materiálu. Pokud je použito více obráků na jeden Kus, násobte počtem o-bjednaných FB (Neúčtuje se v případě, že nastavená grafika je vhodná do více typů FB).

5.00 Kč 5.00 Kč
Výřez objektu K1 - Odklikem
Náhled >
Výřezy se dělí na 4 typy. K1 je výřez objektu odklikem pixelového pozadí. Většinou je nutné, aby gra-fický podklad nabízel objekt na bílém, či jednobarevném pozadí. Objekt je možné umístit do FB spí-še na světlé pozadí, výřez není dokonalý, avšak nač utrácet více, než lidské oko uvidí.

25.00 Kč 25.00 Kč
Výřez objektu K2 - Manual ladění
Náhled >
Výřezy se dělí na 4 typy. K2 je výřez objektu odklikem pixelového pozadí. Většinou je nutné, aby gra-fický podklad nabízel objekt na bílém, či jednobarevném pozadí. Objekt je možné umístit do FB spí-še na světlé pozadí, výřez není dokonalý a z toho důvodu je nutné provést úpravy manuální doladění hran objektu.

40.00 Kč 40.00 Kč
Výřez objektu K3 - Manual eLaso
Náhled >
Výřezy se dělí na 4 typy. K3 je výřez objektu manuální digitální smyčkou (Emborne laso). Objekt je možné umístit i na tmavá pozadí FB, hrany jsou dokonalé (nutné dodat foto v minimálním rozli šení 800px, aby bylo možné doostřit hrany objektu zmenšením pro umístění v pozadí FB).

60.00 Kč 60.00 Kč
Výřez objektu K4 - Pixelový výřez
Náhled >
Výřezy se dělí na 4 typy. K4 je výřez objektu, který se nachází ve velmi členitém pozadí a většinou je nutné použít pro výřez náročnější standardy. K4 obsahuje max 50 bodů., pokud jde o Macro výřez - více členitý objekt (kudrnaté vlasy, tráva atd...) je nutné použít pro výpočet Ceník Grafické koláže >

90.00 Kč 90.00 Kč
Logo + 2D animace
Náhled >
Návrh loga v limitu FB (pouze textové logo + dodání / výběr fontu). U loga pro FB je zahrnuta 2D ma-nual animace do 5 úkonů. Pokud si přejete plošný Firemní LogoType, včetně podkladů pro tisk, je nutné použít pro výpočet Ceník LogoType >

120.00 Kč 120.00 Kč
Grafické koláže
Náhled >
Zde nelze přesně určit cenovou relaci, v průměru se za základní koláž počítá 60 Kč. Používá se u FB, pokud se foto a obrázky svým obsahem nedostanou do rozlišení FB. Ve vrzi základní jde o ry-chlou úpravu vykliknutí a přesun objektu. Pro výpočet ceny náročnější koláže, včetně verze pro tisk (Macro koláž) použijte Ceník Grafické koláže >

60.00 Kč 60.00 Kč
Nastavení pozadí FB
Náhled >
Pokud si nedodáte vlastní grafiku je na pozadí umístěn profil grafického background. Odkupy hoto-vých vektorů, nebo vektorových scriptů (změna barvy pozadí po každém načtení FB / Color Random se změnou barev pozadí v reálném čase) se bohybují v průměru do 150 Kč, včetně nastavení.

150.00 Kč 150.00 Kč
Grafické doplňky - Vektor
Náhled >
Jednobarevná pozadí lze doplnit grafickým vektorovým prvkem a tak zatraktivnit animaci. Vektorové prvky, jako rámečky, kruhový styl a další prvky, jsou vhodné pro nastavení moderních element. Platí se jeden každý prvek za výrobu, cena na objednaný počet FB se odvíjí od 2D animace graf. prvků.

20.00 Kč 20.00 Kč
2D animace - Vektor / Rastr
Náhled >
Výroba 2D animací se skládá z provedených úkonů, které jsou zapotřebí k výrobě animace. Pro předběžnou cenu kontaktujte Operátora BTM. Odkup 2D animací (externí animace z výběru katalogu BTM) je možné zajistit v ceně již od 300 Kč.

300.00 Kč 300.00 Kč
2D animace Vektor doplňků
Náhled >
Vektorové tvary ve 2D animaci zajistí moderní styl FB. Manual animace na každý Vektorový tvar. Po-čet všech animací tvarů na jeden FB je nutné znásobit počtem objednaných FB. (například posun zkoseného obdélníku na pozadí a jeho odjetí, jako 2 úkony pro výrobu animace).

10.00 Kč 10.00 Kč
Sys 2D animace na pozadí
Náhled >
Systémová animace je přednastavený prvek, který je možné umístit na pozadí FB. Cena za nastave-ní a odkup max 60 Kč. Např.: se podívejte na náhled 1  I  náhled 2  I  náhled 3  I  náhled 4

60.00 Kč 60.00 Kč
Aplikace - Odpočet času
Náhled >
Odpočet čsu je vhodnou alternativou pro dosažení naléhavosti využití akce do určitého dne (např.: Akce končí již za 10 dnů a nebo Silvestr je již za 10 dnů - 15 hod - 02 minuty - 36 sekund. Nastavení a využití je libivolné a to včetně rozsahu data, či času.

90.00 Kč 90.00 Kč
Aplikace - Odpočet č. (nastavení)
Náhled >
Přenastavení časového intervalu pro odpočet času.

20.00 Kč 20.00 Kč
Aplikace - Hodiny a datum
Náhled >
Hodiny digitální nebo analogové + automatický ukazatel datumu podle zadání. Cena za každé na-stavení kódu pro jednotlivý typ Time režimu. U analogových hodin je nutné připočítat grafiku cifer-níku.

60.00 Kč 60.00 Kč
Aplikace - Formuláře
Náhled >
Systémy automatických MailForm budou vždy funkčním doplňkem bannerové reklamy. Lze je nasta-vit jako plně funkční formuláře libovolného rozsahu a výkonu s potvrzujícím infem o odeslání. Zákla-dní formulář do 5 polí + za každých dalších napočetých 5 polí (např.: pokud žádáte formulář o 7 polích, je nutné na jeden FB zapsat do pole Počet kusů 2, respektive v tomto případě pro 10 FB, napište 20). Zde je možné využít množstevní slevy, 20x MailForm a více 30% sleva.

80.00 Kč 80.00 Kč
Aplikace - Tabulátory
Náhled >
Animovaný tabulátor jasně vykreslí reklamní nabídku ve smyslu funkčnosti. Základní verze tabuláto-ru s informačním polem. Další verze plně animovaných tabulátorů (sázky, kurzy, kalendáře, atd) na-cení Operátor BTM.

160.00 Kč 160.00 Kč
Aplikace - Kalkulátory
Náhled >
Kalkulátory, neboli systémové tabulátory pro výpočet se přidávají do Flash bannerů v případě umo-žnění uživateli, přímo na FB vypočítat například souhrnou cenu zboží z akční nabídky (stejné aplika-ční systémy, jako vidíte zde v ceníku). Zde je nutné připojit CalcMotor CAD Sys. Nutné pro danou verzi zakoupit licenci. V ceně ja započtena Licence + základní verze kalkulátoru do 10 položek (za-dání počtu kusů uživatelem + cena za jednotku + celkem cena za všechny kusy za jeden typ zboží + celkem cena). Náročnější syntaxe výpočtu nacení Operátor BTM.

500.00 Kč 500.00 Kč
Aplikace - OnLine Počasí
Náhled >

Provoz OnLine Počasí u přednastavených FREE verzí je zadarmo. Pokud však žádáte zasazení indi-kace teploměru v libovolném designu do FB, je nutné uhradit poplatek za propojení informačních kanálů + za nastavení grafického provedení. Tyto ceny jsou pohyblivé dle nabídek, či slev při vyšších levelech objednávky. Podívejte se na nabídku OnLine Počasí, kde si stáhnete FREE verze na web, nebo vložte kód verze 2012, přímo z boxu Online Počasí na hlavní stránce Banner TopMobil.
Cena je nastavena za provoz 1 kanálu na 1 měsíc (to znamená jedné informace o stavu stupńů ve vybraném městě.

20.00 Kč 20.00 Kč
Aplikace - OnLine Chat
Náhled >
Plně a samostatně funkční aplikace bez nutnosti nastavení na straně Serveru (Hostingu) uživatele. Cena 400 Kč za základní verzi, včetně základní grafické úpravy (box pro psaní, box s načtením zoráv + info o čase a datu vložení zprávy + navigace uložených zpráv). Vyšší verze nabízejí box pro při-hlášení uživatele + informační panel s nickem uživatele a času přihlášení od 1200 Kč (do pole Po-čet kusů zadejte v takovém případě 3). FREE verzi OnLine Chat pro web, můžete objednat zde>

400.00 Kč 400.00 Kč
Sekce po najetí myši + Audio
Náhled >
Jestliže na FB uživatel najede myší, provede se externí animace (v tomto limitu je možné nastavit i audio MP3, zvuk se spustí po najetí na banner a např.: se může v reálném čase provést i animace, jako vidíte zde>). Cena pouze za nastavení systému, cena za animaci, další texty podle cen výše. Tato částka se platí jednou, za nastavení sekce po najetí myši na další bannery v kolekci, již hradíte pouze Copy + nastavení pozic.

60.00 Kč 60.00 Kč
Sekce po najetí myši - Copy
Náhled >
Copy sekce po najetí myši, včetně nastavení pozic grafiky, tlačítek, či textů vně. Za každý další FB v kolekci.

20.00 Kč 20.00 Kč
Limunied okno
Náhled >
Limunied okno, neboli známá zelená na pozadí u filmového FX effect se používá pro nastavení objektů, které se mají zobrazit vně jiného ohraničeného tvaru, bez nutnosti náročného překrývání vrstev na pozadí. Tento systém šetří náklady, při zasazení externí grafiky až po video. Cena se počítá za každý objekt na FB, pokud je takto nastavován, na další FB v kolekci, je systém ve verzi Copy, včetně nastavení pozic.

60.00 Kč 60.00 Kč
Copy Limunied okno
Náhled >
Copy Limunied okna, včetně nastavení pozic. Za každý další FB v kolekci.

20.00 Kč 20.00 Kč
Auto Flash - Aktualizace obsahu
Náhled >
Nejvyužívanější systém aktualizace obsahu na straně Serveru uživatele. Automatic Static Flash: obrazy JPG / SWF - Automatic Static Flash: obrazy PNG / GIF - Automatic Audio Flash: soubory MP3 - Automatic Video Flash: soubory AVI (automaticky lze aktualizovat i odkazy a texty přes TXT - za na-stavení TXT + 40 Kč). Cena za nastavení systému (za jeden kanál na jeden sou-borvčetně pozic - Copy zde nelze uplatnit), kdy je soubor umístěn na straně Serveru uživatele (FTP zákazníka) a je tak možné jednoduše, jej přepisovat (vždy pod stejným názvem a stejným rozlišení. Takto docílíme ry-chlé a jednoduché aktualizace grafického, video, audio obsahu ve Flash banneru. Jakmile je sou-bor na FTP přepsán, automaticky se aktualizuje v FB, nebp ve všech FB, kde je soubor napojen. Aktualizace obsahu je takto bez dalších nákladů.

40.00 Kč 40.00 Kč
Střih videa do FB
Náhled >
Jde o krátké video smyčky ve střihu (max 10 StopEnd / 1 min) bez audia. Střih zvuku, či podkres, se spouštěním po kliku, nebo po najetí, podle cenových relací, za audio reklamu, níže.

250.00 Kč 250.00 Kč
Úprava rozlišení videa do FB
Náhled >
Pro kolekci FB je nutné video upravit dle rozlišení (pouze v případech nutných, velká rozlišení, se nevejdou rozsahem do menších FB. Cena za každý kus.

60.00 Kč 60.00 Kč
         
Celkem bez DPH :
Ceník je plně automatický, počet objednaných úkonů můžete libovolně přenastavit. K docílení nastavení platné ceny, Vám pomohou popisy k úkonu. Cena je nastavena v platném modelu podle vystavené faktury (nebo na dohodu o provedené práci o 15% nižší cenový základ). Pro kolekci 15 Flash Bannerů (FB) DejSiTo byl nastaven Reklamní Návrh (RN) s koeficientem 1 (grafika, animace, slogany). Jeden FB ve standardu 2D animace s nastavením limunied vrstev vyjde na 226 Kč bez DPH.